• Telefon: 0533 400 5146

 • E-Mail: info@marassigorta.com

İşletmenizdeki Hasarların Güvencesi Sigortahane’den!
İş yerinizde oluşabilecek can ve mal kayıplarınızın güvencesi Sigortahane’den, huzur içinde çalışmak sizden.

TEMİNATLAR

 • İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTALARI

  İşverene bağlı SSK’li çalışanların, iş yerlerinde yaşayabilecekleri iş kazaları nedeni ile, işverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarı poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alınır. Bu limitlere olası dava ve avukatlık ücretleri de dâhildir.

 • ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET

Sigortalının poliçe üzerinde belirtmiş olduğu adreste, yürüttüğü ticari faaliyeti esnasında, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

 • MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Sigortalının poliçede belirtilmiş olan mesleki faaliyetini gerçekleştirmesi sırasında, mesleğini hatalı veya eksik yapması nedeniyle, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçe üzerinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

 • ÖZEL GÜVENLİK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

  Özel güvenlik hizmetine dair kanun çerçevesinde çalıştırılan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik mevzuatında belirtilen koşullar altında görevlerini yerine getirmeleri sırasında 3. şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

 • TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan hekimlerin mesleğini yerine getirirken 3. şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

 • TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta, aşağıda belirtilmiş olan tehlikeli maddeler ile ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasını kapsar.

 • TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI

Likit Petrol Gazı (LPG) tüplemesi yapan firmaların, doldurdukları/doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye sattıkları tüplerin, kullanıldıkları yerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri maddi ve bedeni zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

 • KIYI TESİSLERİ DENİZ KİRLİLİĞİ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Bu sigorta ile poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu tüm zararlar, sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınır.

ALO SİGORTAHANE HATTI : 0850 259 1 359