• Telefon: 0533 400 5146

 • E-Mail: info@marassigorta.com

HİZMETLERİMİZ

Nakliyat İşlemlerinde Tam Güvence Sigortahane’den!
İş yerinizde ihtiyacınız olan depo ve nakliyat işlemlerinden doğacak hasarları Sigortahane Nakliyat Sigortaları ile güvence altına alabilirsiniz.

Teminatlar

 • EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI

  Yurt içi ve/veya yurt dışında bir yerden başka bir yere taşınması esnasında emtianın uğrayacağı maddi zararlar farklı teminat kapsamları ile karşılanır.

 • TAM ZİYA

Emtianın, taşındığı araç ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlanır.

 • DAR TEMİNAT

  Taşınan emtianın tamamen zarar görmesine ek olarak, taşıma aracının uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, yol çökmesi, seylap, dere taşması, hattan çıkma vb.), yangın, infilak gibi kısmi risklere karşı da teminat sunulur.

 • GENİŞ TEMİNAT

  Sevkiyat esnasında oluşabilecek ani ve öngörülemeyen olay veya kazalar neticesinde emtiada meydana gelen hasar ve kayıplara karşı ilgili Enstitü Yük Klozu kapsamında teminat sağlanır.

 • EK TEMİNATLAR

Savaş, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör risklerine karşı sunulan ek teminatlardır.

 • KIYMET NAKLİ SİGORTASI

Nakit para, altın, mücevher ve benzeri kıymetli malların, herhangi bir taşıma aracı veya posta yolu ile bir yerden başka bir yere taşınması sırasında oluşabilecek risklere karşı teminat sağlanır.

 • DEPOCU MALİ MESULİYET SİGORTASI

Sigortalı tarafından işletilen antrepo ve/veya fiktif depolarda, üçüncü şahıslara ait malların depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelen zararların karşılanmasıdır.

 • YAT SİGORTASI

Özel veya ticari amaçla kullanılan yatların denizde, bağlama yerlerinde, marinada veya çekek yerlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı sunulan güvencedir.

 • EK TEMİNATLAR

Çarpışma/çatışmadan kaynaklanan yasal sorumlulukların oluşması, harp, grev, terör, kötü niyetli hareketler vb. riskler için sunulan ek teminatlardır.

 • TEKNE / YAT İNŞAAT SİGORTASI

Yeni inşa edilen teknelerin imalat sürecinde, kızağa konma öncesinde, esnasında ve denize indirilmesinde oluşabilecek hasarlar ile donatana teslim ve seyir sırasındaki riskler karşısında sunulan güvencedir.

 • EK TEMİNATLAR

Deprem volkanik risklerde, savaş, grev, kargaşa, halk hareketlerine bağlı hasarlarda sunulan ek teminatlardır.

 • MARİNA/ ÇEKEK YERİ İŞLETMECİSİ YASAL SORUMLULUK SİGORTASI

Üçüncü şahıslara ait kotra, yat, yelkenli vb. su araçlarının, işletmenin ticari faaliyetlerinden dolayı maddi zarara uğraması halindeki yasal sorumluluğun teminat altına alınmasıdır.

 • GEMİ ONARICISI YASAL SORUMLULUK SİGORTASI

Tersanede bulunan üçüncü şahıslara ait gemi, tekne, yat vb. su araçlarının tamir, tadilat,bakım, servis, montaj vb. sürecindeki olası fiziki zararlarından kaynaklanacak hukuki sorumlulukların teminat altına alınmasıdır.

 • LİMAN /TERMİNAL İŞLETMECİSİ YASAL SORUMLULUK SİGORTASI

Limanda bulunan üçüncü şahıslara ait deniz taşıtları, konteyner, kargo, ekipman ve diğer üçüncü şahısların mallarında, işletmenin ticari faaliyetlerinden dolayı meydana gelen maddi zararlar sebebiyle oluşacak hukuki sorumluluklar teminat altına alınır.

 • ULUSLARARASI KARA YOLU TAŞIYICISI SORUMLULUK SİGORTASI (CMR)

CMR konvansiyonu doğrultusunda uluslararası kara yolu taşımalarında, taşıyıcının yük sahibine olan hukuki sorumluluğunu poliçede belirtilen özel şartlar dâhilinde teminat altına alınır.

 • YURT İÇİ EMTİA TAŞIMACILIĞI SORUMLULUK SİGORTASI (TML)

CMR konvansiyonu doğrultusunda uluslararası kara yolu taşımalarında, taşıyıcının yük sahibine olan hukuki sorumluluğunu poliçede belirtilen özel şartlar dâhilinde teminat altına alınır.

 • NAKLİYAT KOMİSYONCUSU SORUMLULUK SİGORTASI (FFL)

Nakliyat acentesinin, sevkiyat organizasyonu sırasındaki olası hasarlardan ötürü yük sahibine karşı oluşabilecek hukuki sorumluğunun, ilgili uluslararası konvansiyonlar ve poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında teminat altına alınmasıdır.

 • HAVACILIK SİGORTASI (UÇAK VE HELİKOPTER)

“Gövde Sigortaları”, “Sorumluluk Sigortaları”, “Pilotların Lisans Kaybı Sigortaları” ile “Mürettebat ve Yolcuların Can Sigortaları” gibi teminatlardır.

ALO SİGORTAHANE HATTI : 0850 259 1 359