• Telefon: 0533 400 5146

  • E-Mail: info@marassigorta.com

HİZMETLERİMİZ

Siz Tarım Yapın; Kazalara, Hastalıklara Karşı Güvenceniz Sigortahane’den!
Bitkisel ürünler, seralar, kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ya da su ürünlerinde afet, hastalık ve kazalar sonucu meydana gelen zararların karşılanması için Sigortahane Tarım Sigortaları'na sahip olun.

TEMİNATLAR

  • DOLU SİGORTASI

Bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda ve seralarda yetiştirilen ürünlerdeki ­dolu vuruşunun doğrudan doğruya neden olduğu­ miktar kayıpları (verim düşüklüğü) karşılanır.

  • EK TEMİNATLAR
  • BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

Bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda yetiştirilen ürünler için dolu, don, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem nedeni ile meydana gelen kalite kaybı, sel ve su baskını gibi riskler için teminat sunulur.

  • SERA SİGORTALARI

Seralarda yetiştirilen ürünlerin dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını gibi risklere karşı güvence altına alınmasıdır.

  • BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI

Besi ve süt sığırlarında ölüm, mecburi kesim, yavru atma ya da yavru ölümü gibi risklere karşı büyükbaş hayvanlarının güvence altına alınmasıdır.

  • KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI VE KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI

Küçükbaş ve kümes hayvanlarının ölüm ya da mecburi kesim gibi durumlara karşıkorunmasıdır.

  • SU ÜRÜNLERİ SİGORTALARI

Su ürünlerinde yetiştiricinin kontrolü dışında meydana gelen kirlenme ve zehirlenmelerle, her türlü doğal afet, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu doğrudan uğranılan maddi zarar karşılanır.

ALO SİGORTAHANE HATTI : 0850 259 1 359